Aug 17, 2012

REPUBLIKANER FÅR PROBLEM MED SIN VICE PRESIDENT KANDIDAT


Här är några mycket intressanta inslag om Paul Ryan, den republikanske vicepresident kandidaten. Notera att Ryan vill förstöra det som amerikanare älskar mer än något annat: Medicare, fri sjukvård för pensionärer (över 65). Hur i all världen kan någon rösta på ett sådant parti som hotar så mångas ekonomiska säkerhet ...och mycket riktigt, republikanerna är oroliga över detta val som en desperat Romney gjort. Media slutar inte att fråga honom om han betalat skatt över huvud taget de sista tio åren. Han vill inte visa upp sina deklarationer många år tillbaka som så gott som alla alla andra president kandidater gjort.

 
Visit NBCNews.com for breaking newsworld news, and news about the economy
Ryan vill desutom förbjuda abort och preventivmedel och konstgjord befruktning för barnlösa genom att förklara att ett befruktat ägg är en "person" en extremt radikal position.

  
Visit NBCNews.com for breaking newsworld news, and news about the economy

Här diskuteras SOCIAL SECURITY som Ryan vill rusta ned. Notera att USA inte har förstört sitt pensionsystem som Sverige gjort med PPM. Deras system fungerar fortfarande och har garanterade pensioner och ingen "trappa" som vi har i Sverige som automatiskt skriver ned pensionen även när Sverige går bra.

Visit NBCNews.com for breaking newsworld news, and news about the economy


 Lyssna gärna på vad Senator Bernie Sanders har att säga om de som vill förtala och förstöra amerikanarnas fina Social Security.

No comments:

Post a Comment