Feb 29, 2012

VARFÖR SPYR RICK SANTORUM NÄR HAN HÖR PRESIDENT KENNEDY?

John F Kennedy får den republikanske  presidentkandidaten Rick Santorum att spy. 
Vad är det då som är så vämjeligt?
Kennedy var den första katoliken som ville bli president och på den tiden var folk oroade över att han skulle styras av påven. Detta försökte Kennedy bemöta med sitt tal som säger att hans religion är hans privata och att religion och politik inte hör ihop. Precis som den amerikanska konstitutionen säger.
Men Santorum vill precis motsatsen. Han vill att religion blir en del av politiken. Annars spyr han.


No comments:

Post a Comment