Feb 21, 2012

OCCUPY SEC LÅTER INTE BANKERNA FÅ ÖVERTAGET

Detta inslag från UP WITH CHRIS HAYES visar hur Occupy rörelsen agerar som folkets lobbyist i den pågående bankreform-processen som pågar. Lagen som skall åstadkomma reformen heter DODD-FRANK WALL STREET REFORM AND CONSUMER PROTECTION ACT. Den gick igenom när demokraterna hade majoritet 2010, och det är SEC (U.S Securities and Exchange Comission) som nu skall implementera lagen och har bett om åsikter från allmänheten.

Det som oftast sker är att banker och deras lobbyister (en fullkomlig arme) försöker vattna ur lagen och de brukar dominera den här typen av hearings. Men nu har OCCUPY SEC, en grupp duktiga ekonomer gått igenom hela lagen och har inkommit med en 325 sidor lång detaljerad skrivelse (Här i PDF format) som kommenterar The Volker Rule - det centrala i lagstiftningen.
Deras mål är att lagen inte vattnas ur och att den får avsedd verkan.

Här får vi träffa en av de ledande i gruppen OCCUPY SEC:


The Glass-Steagall Act nämns i inslaget:
Den nya lagen hade inte varit nödvändigt om man inte gjort sig av med den lag (Glass-Steagall Act) som Roosevelt införde 1933.

No comments:

Post a Comment