Feb 17, 2012

ELIZABETH WARREN TALAR OM ETT HOT MOT SJUKFÖRSÄKRING

I senaten finns det just nu ett lagförslag som säger att en arbetsgivare eller försäkringsbolag kan på religiös eller moralisk grund, neka försäkringstäckning av vissa av dem utvalda (de kan välja att undanta vad som helst) områden. Det kan innebära att den försäkrade personen nekas ersättning inte bara för preventivmedel, utan för stora delar av sedvanlig sjukförsäkring. En helt galen utarmning av sjukförsäkring med andra ord. Elizabeth Warren intervjuas av Rachel Maddow.


No comments:

Post a Comment