Feb 7, 2012

ANGREPP PÅ FACKET - igen


Amerikanska luftfartsstyrelsen FAA har sedan länge behövt pengar för sin drift. Republikaner har satt sig på tvären då de ville flika in in en anti-facklig lag, ett vanligt knep att få igenom saker som de annars inte kunde få igenom om lagen skulle föras fram ensamt. Demokraterna kände sig klämda och utpressade och har godkänt lagen i båda husen. Det kommer bli betydligt svårare för facken att organisera sig om presidenten godkänner lagen. (Se tidigare artikel om ny anti-facklig lagstiftning i de olika delstaterna)
Ed Schultz har följande inslag.


Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

No comments:

Post a Comment