Feb 9, 2012

HERR OLSON FÖRKLARAR SIN SEGER I KALIFORNIEN ÖVER PROPOSITION 8

Hur hamnar man i historieböckerna? 
Förr var homoäktenskap tillåtet i Kalifornien, men sedan röstades proposition 8 igenom som satte stopp för det. Det är proposition 8 som en dynamisk duo har överklagat. 
Två jurister, en konservativ (Ted Olson tidigare chefsjurist för George Bush) och den andre liberal (David Boies), båda tidigare motståndare, båda med lång erfarenhet från Högsta Domstolen, bestämde sig sensationellt nog, för att gå samman och driva ett fall som så småningom skulle hamna i Högsta Domstolen, och så småningom leda till att homoäktenskap tillåts över hela USA. 


I detta avsnitt förklarar Ted Olson varför han åtog sig fallet och klargör mycket annat.


No comments:

Post a Comment