Feb 7, 2012

MORGONBÖN MED PRESIDENT OBAMA

President Obama var gäst på kongressens NATIONAL PRAYER BREAKFAST, en tradition sedan 60-talet. Hans tal som är lite annorlunda än hans vanliga, lite mer nedtonat och levererat utan teleprompter. Han inkluderar både humor och pekpinnar -- det kristna kärleksbudskapet är ju inte speciellt synligt i republikanernas ointresse för de allra svagaste och skattelättnader för de allra rikaste. Den amerikanska konstitutionen hävdar att politik och religion INTE hör ihop, men det har blivit tvärtom tycks det.

No comments:

Post a Comment