Feb 4, 2012

ÄR DET DAGS FÖR BANKERNA ?


Cirka fem miljoner amerikanare har blivit vräkta från sina hus av bankerna, men det visar sig ibland att bankerna faktiskt inte kan visa att de är ägare till huset som de belånat. Lånen har "strimlats", "paketerats" och sålts vidare världen över och dokumentationen är bristfällig eftersom man kunde inte skynda fort nog att förmedla dessa lån, som dessutom ofta var på helt ekonomiskt galna grunder. Dokumentationen har inte gått den vanliga vägen utan via ett förenklat system, MERS, som man trodde skulle förenkla hanteringen, men nu är det en sådan soppa skriver Robert Kuttner i Huffington Post, att bankerna behöver regeringen för att reda ut det hela. Bankerna kommer att betala 25 miljarder till staten, i en uppgörelse men det är oklart om det blir den enda betalningen, det finns andra som trycker på.
New York's justitieråd (attorney general) Eric Schneiderman ha precis lämnat in en stämning mot ett antal större banker i  New York för deras roll i deras hantering av lånekarusellen. Och han arbetar nu också för president Obama och den federala regeringen så han har enormt stora resurser till sitt förfogande. I stämningen yrkar Schneiderman, enligt Kuttner, att bankerna inte skall ha rätt att vräka någon från de 70 miljoner hus som ligger i det förenklade MERS-systemet. Husägare har tuffat till sig och vägrar att vräkas om inte bankerna kan presentera korrekta dokument.
Rachel Maddow rapporterar:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

Rachel Maddow berättar först om givmildhet, sedan om  den ekonomiska snedfördelningen (6 personer av Waltonfamiljen äger lika mycket som 93 miljoner amerikanare). Till sist tar hon upp ett alternativ till det vanliga banksystemet.

No comments:

Post a Comment