Feb 25, 2012

ÄR DET FARLIGT ATT GÅ PÅ UNIVERSITET?

Om man går på universitet riskerar man att bli indoktrinerad enligt den republikanske presidentkandidaten Rick Santorum. Han påstår att 62 procent av "religiösa" som börjar på universitet, har "förlorat" sin religion efter sina studier på universitetet. Ed Schultz ifrågasätter hans resonemang.
UPPDATERING 29 februari
Rick Santorum säger att president Obama är en snobb som anser att ungdomar skall gå på universitet. Vad president Obama sagt är att ungdomar bör utbilda sig efter high school, antingen på universitet eller någon yrkesutbildning. Annars får de det besvärligt att få jobb.


No comments:

Post a Comment