Feb 5, 2012

DEMOKRATI PÅ SNED


Amerika har alltid satts upp som en förebild för demokrati. Men ibland kan det gå snett. Som I Michigan där demokratiskt styrda städer tas över av "diktatorer" via en ny lag (införd av republikanerna som tog makten 2010) som ger Michigans guvernör rätten att utse en person (emergency manager) eller ett företag rätt att helt ta över en stad som bedöms på ganska lösa grunder gå "ekonomiskt dåligt".
Stadsfullmäktige och andra folkvalda avsätts och får inget att säga till om. 
I detta TV-inslaget handlar det om Detroit som är hotat av en sådan emergency manager eller som folk där kallar det  - "diktatur". Om man tänker sig att Göteborg skulle bli utsatt för något liknande tokigt, kunde det innebära att en enväldig person eller företag skulle kunna avsätta alla folkvalda, sälja marken i offentliga parker (Slottskogen och andra) till privata intressen, och en massa annat, ja använd famtasin. Är inte detta en intressant nyhet? Har du läst om det i en svensk tidning?


No comments:

Post a Comment