Feb 11, 2012

DEMOKRATI PÅ VIFT I MICHIGAN


Amerika har alltid satts upp som en förebild för demokrati. Men ibland kan det gå snett. Som I Michigan där demokratiska styrda städer tas över av "emergency managers" eller "diktatorer" som en del av befolkningen kallar dem. Övertaget sker via en ny lag som ger Michigans guvernör (Rick Snyder) rätten att utse en person (emergency manager) eller ett företag rätt att helt ta över en stad som bedöms  gå ekonomiskt dåligt. 
Stadsfullmäktige och andra folkvalda avsätts och får inget att säga till om. 
I detta TV-inslaget handlar det om Detroit som är hotat av en sådan "emergency manager" som enväldigt styr och ställer  -- de folkvalda är helt åsidosatta. 
För att förstå konsekvenserna av en sådan lag kan man tänka sig in i det scenario om Göteborg skulle bli utsatt för något liknande tokigt. Det skulle innebära att  alla folkvalda åsidosattes och den enväldige "diktatorn" hade fritt spelrum att sälja av stadens parker för att få in pengar (bara ett exempel). Tänk om Slottskogen skulle styckas upp och säljas?
Denna lag har andra konsekvenser  --  fackliga avtal kan sägas upp och själva kontrollen över röstningen vid valet 2012 kan också komma att på ett icke önskvärt sätt  kontrolleras av tvångsförvaltaren.
Är inte detta ett intressant ämne för en USA-journalist? Rekommenderas. Betydligt mer intressant än att hänga radikalkonservativa gubbar i hasorna.I detta avsnitt berättar Rachel Maddow om den lilla staden Benton Harbor i Michigan, som är tvångsförvaltas av en "emergency manager". Han vill nu sälja av den enda källan till samhörighet i staden, stadens egen radiostation. Benton Harbor är en fattig stad, med mest svarta invånare, men staden har en stolthet, en park vid vattnet som donerats till staden och dess invånare. Tidigare inslag från MSNBC har tagit upp folkets oro att den parken kan komma att säljas av till privata intressen av den utsedde tvångsförvaltaren.


UPPFÖLJNING: Vart tog deras park vägen?
UPPDATERING 3 mars
KAN FOLKET ÅTERKALLA LAGEN (RECALL ELECTION)

No comments:

Post a Comment