Feb 9, 2012

EN (SYNDA)FLOD AV PENGAR


"Det är en oligarki", säger en annars försiktige kommentatorn Jonathan Alter när diskussionen kommer in på de enorma mängder pengar som fullkomligt väller in över den amerikanska valkampanjen 2012. Det är nu man ser resultatet --  slussarna har öppnats genom Högsta Domstolens beslut Citizen United 2010. 

Jonathan Alter säger i dett avsnitt att en liten grupp individer försöker ta kontroll över det politiska systemet. 


UPPDATERING 21 februari Rachel Maddow har ett intressant inslag på detta ämnet:

No comments:

Post a Comment