Oct 20, 2012

DOKTOR OBAMA STÄLLER EN DIAGNOS PÅ ROMNEY: "ROMNESIA"

"ROMNESIA" är diagnosen som president Obama ställer på Romney, en kombination av Romney+ Amnesia (Amnesi är en medicinsk term som innebär en sjuklig oförmåga att komma ihåg eller att skapa minnen.,enligt Wikipedia). ROMNESIA kan mycket väl bli ett slagträ i nästa debatt.Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

No comments:

Post a Comment