May 15, 2012

ÄR AMERIKANSKA BANKER ALLTFÖR ALLSMÄKTIGA?

Sedan finanskrisen har amerikanska banker som redan då ansågs vara för stora, bara vuxit och blivit ännu större. Visserligen har en viss lagstiftning introducerats, men med en hel arme' av lobbyister har (enligt Elizabeth Warren nedan) bankerna bedrivit ett gerillakrig mot lagstiftare och personal på tillsynsmyndigheterna -och lyckats. Bankerna har uppvisat enorma vinster hitintills, men när nu en av de större bankerna, förlorat 2 miljarder dollar på  vad som anses vårdslöst risktagande, uppkommer ett tillfälle för politiker att påkalla behovet av begränsande lagstiftning.

Huffington Post rapporterar att President Obama säga att JP MORGAN DISASTER SHOWS "WHY WALL STRETT REFORM IS SO IMPORTANT"
Rachel Maddow intervjuar Elizabeth Warren (som utmanar den republikanske senatorn i Massachusets i november) som hatas av Wall Street för sin kamp för konsumenter mot bankernas. Hon förklarar vad som är så fundamentalt fel:


Elizabeth Warren är en beundransvärd kvinna som det skrivs mycket litet om i svensk press. Det är ju en oerhört intressant personlighet och det är en spännande kamp, mellan den intelligenta kvinnan och de stora gubbiga bankerna. 
Här är ett tidigare inslag om hur en svensk journalist skriver om hennes motståndare Scott Brown (bankernas absoluta favorit) och helt undviker att nämna Elizabeth Warren, denna unika och starka kvinna som av vissa anses kunna bli amerikansk president en dag.

Här är Elizabeth Warren igen i några intressanta inslag:


No comments:

Post a Comment