May 31, 2012

MILJARDÄRER PULVERISERAR AMERIKANSK DEMOKRATI

Rachel Maddow har idag ett synnerligen viktigt inslag om den sanslösa mängd pengar som (nytt för i år pga "Citizen United fallet" Högsta Domstolen) vräks in i valrörelsen och används i politiska "kommandoräder" mot politiker som ogillas. Hon berättar om en kongressman Bruce Braley som attackerades med rena lögner den sista vecka i valrörelsen. Det var en fullkomlig bombmatta av annonser på TV, automatiska telefonsamtal (robocalls) och tidningar. Politikern i fråga och ingen annan heller, kunde utröna vem eller vilka som låg bakom attacken, lagen tillåter nämligen anonyma donationer. Attacken kom den sista veckan i valet och Bruce Braley var helt oförberedd och hade kort tid på sig att försvara sig och skaffa fram stödpersoner och annat. Han hade tidigare valts med bred marginal och ansågs av många som en mycket säker vinnare med bred marginal. Nu blev han vald, men med en liten marginal. Så den här typen av attacker har en effekt. Så det är miljardärerna som styr. Det vet politiker som vet vad som kan vänta dom i nästa val om de är "olydiga".
Inte så bra för demokratin.


No comments:

Post a Comment