May 25, 2012

ROMNEY- HUR OSMART FÅR MAN VARA?

Rachel Maddow beskriver i detta inslag hur Romney gång på gång gör bort sig. Kan någon bara vara så osmart?


No comments:

Post a Comment