Apr 30, 2012

FÖRSTA MAJ PROTESTER I USA

OCCUPY WALL STREET rörelsen  fortsätter sitt arbete med en "strejk" 1:a Maj. Det kan inte bli en strejk (Se bl.a upprop få Facebook) som fackföreningar genomför i Sverige. Det är ett sätt att säga NEJ! till den rådande situationen. Lite i stil hur de agerat tidigare. Det behövs nya tag och nya konstellationer säger Marina Sitrin som hörs nedan.

 Fackföreningar i USA brukade vara starka och har starkt försvagats och framförallt bekämpats av republikaner. Läs mer hur fackföreningar bekämpas och försvagas i USA. Många företag tillåter inte ens fackföreningar. Man kan undra vem som egentligen har intresse av ett land med underbetalda utfattiga invånare utan köpkraft.


Det strejkas mycket lite i USA.
Efter president Ronald Reagan avskedade de som arbetade med flygplansdirigering 1981, har strejker minskat radikalt i USA. Där är sympatiåtgärder dessutom förbjudna i lag. Man kan bara strejka om sin egen sak. (Taft-Hartley Act)
Bilden från UP WITH CHRIS HAYES

No comments:

Post a Comment