Apr 16, 2012

RIKA AMERIKANARE LÅTER BANKEN TA ÖVER LYXVILLAN

Huffington Post skriver i denna artikel om rika amerikanare som köpt lyxvillor som slutar betala på sina lån - avsiktligt.

Detta är en nyhet som svenskar har svårt att förstå: Förmögna amerikanare som köpt lyxvillor slutar betala på sina lån till banken och låter banken ta huset och sälja det på på exekutiv auktion.  Nog låter det konstigt i svenska öron. Varför gör de på det sättet?

När banken tar hand om en belånad fastighet, är det i Sverige oftast fråga om en låntagare som inte har råd att amortera på sitt lån. Banken för att skydda sin pant, säljer den fastighet de har i pant för sitt lån -- på exekutiv auktion. Så sker även i USA. Men det är en enorm skillnad mot Sverige: 
Banken i USA tar huset och säljer det och behåller pengarna.   Och därmed är det slut med det.  Allt låntagaren förlorar är kontantinsatsen, sina egna reparationer, vad låntagaren redan betalat av på lånet. Det är ENORM SKILLNAD MOT SVERIGE. 

I Sverige försvinner inte din skuld till banken när banker tar huset i beslag . Din framtid beror mycket på hur mycket banken lyckas sälja fastigheten för eftersom du fortfarande är skyldig banken mellanskillnaden mellan lånets belopp och vad banken lyckats sälja fastigheten för. I låntagarens intresse är det naturligtvis viktigt att banken får ut så mycket som möjligt vid försäljningen, men för banken som är garanterad återbetalning oavsett, hur stort är intresset?  Hur exponerad är du som låntagare till denna situationens godtycklighet, en sjunkande marknad och opportunistiska företag eller individer som vill tjäna en hacka, köpa för en spottstyver kanske i maskopi med någon banktjänsteman? I vilket fall är det låntagaren som står för fiolerna. Det svenska förfarandet, jämfört med det amerikanska, är väsensskilt. Amerikanaren har en chans att börja på nytt på ett helt annat sätt än den svenske låntagaren som i värsta fall tvingas leva med ekonomisk fotboja livet ut i form av ett stort lån och inget hus att bo i. Man skulle kanske tro att den svenske låne-konsumenten var bättre skyddad än den amerikanske, men det verkar precis tvärtom såvida det inte tillkommer någon ny svensk lag.

Så därfär gör förmögna amerikanare ibland ett strategiskt val. Om de betalt en liten kontantinsats, ibland ingen alls, och om de kanske lånat till hela huset och möbler dessutom som ibland skedde i USA under de galna dagarna, så kan de TJÄNA på att sluta betala på ett hus som de kanske köpte för tio miljoner dollar men som idag har ett marknadsvärde på fem miljoner. Antingen kan de hyra (billigt) ett liknande hus på samma gata, eller köpa ett likadant för halva priset, kontant denna gång (det är ju de  förmögna vi talar om) eftersom de inte kan låna igen då de mist sin kredit-rating när du inte betalade av på det första huset, men det kan vara en bagatell i det hela.

No comments:

Post a Comment