Apr 12, 2012

OM DU HÖR NÅGOT SOM SURRAR...

Om du bor i USA hör något som surrar, så kan det snart vara en amerikansk drönare som studerar vad du håller på med, eller kanske tänker spreja dig med peppar sprej, eller beskjuta dig. Denna artikel från Salon  berättar att drönare kommer att släppas för civilt bruk och ännu vet man inte hur och av vem de kan användas, men det kommer att förändra polisers och förmodligen journalisters sätt att arbeta -- och för vanligt folk? Hur kommer vår privata sfär att beröras. Det återstår att se.

Bilden från Salon.

No comments:

Post a Comment