Nov 10, 2012

DET AMERIKANSKA VALSYSTEMET MÅSTE FÖRBÄTTRAS


Rachel Maddow har två inslag om det illa fungerande amerikanska valsystemet. Måste ändras.
Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

No comments:

Post a Comment