Nov 18, 2012

INTE SEX UTAN DÅLIGT OMDÖME

Lawrence O'Donnell gör en mycket intressant analys av den s.k sexskandalen samt en kommentar om otrohet och att det ibland kan vara OK när det är något ett par accepterat.


Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

No comments:

Post a Comment