Nov 29, 2012

HUR LÅNGT KAN MAN TRYCKA NED FOLK?

Man skulle kunna tro att USA som är ett så kristet land, att det skulle utvecklats en kärleksfull attityd mot medmänniskorna, men istället är det ibland tvärtom. Många företag och politiker bekämpar facket och pressar ned lönerna så oanständigt lågt att folk inte kan leva på sina löner. De anställda måste förlita sig på statliga och federala socialbidrag, något som amerikanare inte gärna gör. Om lönerna bara var en aning högre, skulle inte det behövas. Men företagen skjuter sig nog i foten. Unga människor får en väldigt skev och negativ bild av kapitalismen och hur kan det gagna företagen i längden?  Om folk får så lite betalt att de inte kan bygga upp ett liv där de har något att förlora, då har de inget att förlora på att strejka. Så nu har vi sett den sista månaden, att det strejkas på Walmart, världen största företag, och nu bland hamburger-kedjorna. (Notera att det även strejkas i Kina ibland och nu senast i Bangladesh). Det som en gång sätts igång kan vara svårt att stoppa.

Sådana här rubrikor är något helt nytt i USA

Från Salon
UPDATE från Ed Schultz.1 december
Det visar sig att det är många äldre som jobbar för usla löner, inte bara ungdomar.
Strejken kan vara en början rapportera Ed Schultz.


Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

No comments:

Post a Comment