Nov 14, 2012

SVENSKÄTTLING GROVER NORQUIST -- EN AV DE MÄKTIGASTE I WASHINGTON PÅ FALLREPET?

Från Salon

Svenskättlingen Grover Norquist, en lobbyist från Reagan-tiden har länge ansetts vara en av de mäktigaste männen i Washington -- en man som konservativa böjt huvudet inför -- lojaliteten mot honom tycks ha varit mer viktig än något annat. Grover har fått republikaner att skriva på ett löfte att aldrig höja skatter. Och Gud nåde den som vågar tänka på att höja skatter. Då slår maskineriet till och det är slutet för en sådan politiker. Det finns gott om pengar från icke namngivna källor att göra livet, och nästa val, till ett litet helvete. De som inte skriver på råkar ut för samma behandling. Perfekta utpressningen. Perfekta skruvstädet. Därför förekommer hans namn, onaturligt ofta med tanke på att han inte är folkvald, nästan i religiösa termer, och det är därför som republikaner varit maniskt mot all form av höjda skatter. Efter sista valet är det äntligen ett stopp för det. Höjda skatter blir det i någon form för de mest förmögna i landet. Och de som skrivit på löftet (The Pledge) se nedan, kan äntligen känna sig fria att börja arbeta för landets bästa.

THE PLEDGE:
I, ___ , pledge to the taxpayers of the district of the state of ___ and to the American people that I will: One, oppose any and all efforts to increase the marginal income tax rates for individuals and/or businesses; and Two, oppose any net reduction or elimination of deductions and credits, unless matched dollar for dollar by further reducing tax rates.


Grover Norquist är Ronald Reagan trogen och vill krympa samhället (det var Reagan som sade att "Government is not the solution, it's the problem). Och hur mycket vill Grover krympa samhället? Tills det blir så litet att det "kan dränkas i ett badkar". De orden, en slogan som har haft ett enormt inflytande på republikaner i USA.


No comments:

Post a Comment