Mar 17, 2012

ÄR DET POLITISKT SJÄLVMORD ATT GE SIG PÅ KVINNOR?


En del kvinnor anser att det är statlig våldtäkt när staten (delstaten) tvingar kvinnor att genomgå en helt onödig ultraljuds undersökning vid abort och de måste då titta på bilden av fostret och höra ljudet. Kvinnorna tvingas själva betala för undersökningen samtidigt som läkaren tvingas läsa upp ovetenskapliga texter samt förmedla felaktig skrämselinformation som att abort kan förorsaka cancer.  Republikaner har alltid sagt att de vill minska statens inblandning i människors liv, men de tycks vilja det helt motsatta nu.
Kan detta verkligen vara politiskt klokt?

Rachel Maddow rapporterar idag hur det är att vara en republikansk guvernör.


No comments:

Post a Comment