Mar 6, 2012

OM EN KVINNA SOM HADE 40 PROCENT LÄGRE LÖN ÄN SINA MANLIGA KOLLEGOR

Rachel Maddow intervjuar Lilly Ledbetter som efter 19 års anställning på ett amerikanskt företag fick reda på att hon hade 40 procent lägre lön än sina manliga kollegor. Hon drev ärendet ända till Högsta Domstolen där hon förlorade på en teknikalitet. Hon gav inte upp, utan jobbade på att få igenom en ny lag som förhindrar sådan orättvisa i framtiden och det var den första lag som president Obama signerade när han tillträdde som president.

Lilly Ledbetter har nu skrivit en bok om detta. Grace and Grit: My Fight for Equal Pay and Fairness at Goodyear and Beyond.
No comments:

Post a Comment