Mar 19, 2012

HAR BANKER NÅGON ETIK?

UP with Chris Hayes diskuterar Wall Street bankers etik.
Tidigare i veckan skrev Goldman Sachs-anställde Greg Smith ett offfentligt avskedsbrev efter tolv års anställning (publicerat i New York Times) där han fördömde bolaget för dess korrupta moral.


No comments:

Post a Comment