Mar 2, 2012

PRESIDENT OBAMA TALAR

Ed Schultz visar hur Obama inspirerar sina supporters. Presidenten talar om vad han åstadkommit.


No comments:

Post a Comment