Mar 1, 2012

VEM SKALL STYRA - GUD ELLER FOLKET?


Vill vi ha en demokrati eller en teokrati (där bl.a lagstiftningen utgår från religionen ifråga och tolkningen av de heliga skrifterna har stort inflytande vid rättskipning)
Det är republikanske presidentkanddaten Rick Santorums  uttalande om hur religion skall leda det politiska arbetet, som föranleder Frank Schaeffer att ställa denna fråga.SALON har en artikel idag i detta ämne.
Underrubriken: "By pandering to the religious, Democrats and women's groups have lost ground to the theocrats"

No comments:

Post a Comment