Mar 22, 2012

ATOM BOMBER I SPANIEN 1966

Rachel Maddow börjar detta inslaget med en nyhet som jag aldrig hört förr, att USA av misstag tappat atombomber i Spanien och att lokalbefolkningen därefter stått under observation. Har någon hört detta i nyheterna? Då eller nu? Nedtystat?
Denna episod och annat finns i Rachel Maddow's nya bok DRIFT.


No comments:

Post a Comment