Mar 9, 2012

HUR DEMOKRATI KAN MANIPULERAS

Ett sätt att vinna ett val är förhindra vissa grupper att rösta. Nu har folk upptäckt hur de nya (anti-demokratiska) vallagarna fungerar -- se olika exempel i detta inslag.
 Rachel Maddow påpekar att om man kan förhindra vissa grupper att rösta (de mindre bemedlade som oftast röstar på Obama) och öka antalet förmögna väljare (som ofta röstar på republikaner), så kan utgången av valet 2012 bli synnerligen ovisst.    

No comments:

Post a Comment