Mar 25, 2012

ETT HOT MOT ETT CIVILSERAT SAMHÄLLE

Ett civiliserat samhälle har ett väl ordnat system som sköter vem som äger, säljer och belånar fastigheter. Om det systemet inte fungerar, blir det kaos i samhället och detta inslaget handlar om hur en del amerikanska bankerna förfalskat handlingar för att vräka sina kunder. Se även detta tidigare inslag: Dags för bankerna att betala. Det finns många människor som vräkts på felaktiga grunder och nu börjar de som sköter fastighetsregistren (motsvarigheten till våra inskrivningsnämnder) att kämpa emot.


No comments:

Post a Comment