Mar 1, 2012

BILINDUSTRINS RÄDDARE - PRESIDENTEN OCH FACKET

Republikanerna ville låta den amerikanska bilindustrin gå i konkurs, men president Obama räddade den genom lån och en omstrukturering och därmed räddades miljontals jobb. Samtliga bilföretag gör nu rekordvinster. Facket deltog i denna räddningsprocess genom att de gick med på en rad inskränkningar i sina pensioner och tidigare förhandlade förmåner och löner.
Följande inslag börjar med president Obama när han talar till bilfacket i Washington. Det är en rätt god stämning.


No comments:

Post a Comment